vermaard

als woordenboektrefwoord:

vermaard:
bn. (-er, -st), algemeen bekend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vermaard (bn) :
gerenommeerd, illuster, hooggeschat
vermaard (bn) :
bekend, beroemd, gekend, befaamd

als synoniem van een ander trefwoord:

bekend (bn) :
belangrijk, van naam, berucht, beroemd, roemrijk, befaamd, fameus, gerenommeerd, roemruchtig, notoir, roemrucht, vermaard
beroemd (bn) :
bekend, roemrijk, gevierd, befaamd, fameus, gerenommeerd, illuster, roemrucht, doorluchtig, vermaard, overbekend
befaamd (bn) :
bekend, beroemd, legendarisch, roemrijk, gevierd, gekend, fameus, roemrucht, vermaard
berucht (bn) :
bekend, beroemd, roemrijk, befaamd, fameus, gerenommeerd, roemruchtig, vermaard
fameus (bn) :
berucht, beroemd, roemrijk, befaamd, vermaard, veelbesproken, hooggeroemd
gerenommeerd (bn) :
bekend, roemrijk, gevierd, befaamd, roemrucht, vermaard
legendarisch (bn) :
fenomenaal, befaamd, fameus, vermaard

woordverbanden van ‘vermaard’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

befaamd, beroemd, berucht, vermaard

Algemeen bekend. Berucht is ongunstig of te slechter naam en faam bekend. Befaamd, d. i. door de faam bekend gemaakt, wordt in een goeden, maar nog meer in een kwaden zin gebruikt. Beroemd is degene, die roem verworven heeft door uitstekende daden of loffelijke eigenschappen. Vermaard is hij, van wien eene groote mare, een groote roep uitgaat; het wordt dus gebruikt van iemand, wiens naam wijd en zijd bekend is. In goeden zin gebruikt is het sterker dan befaamd, minder gebruikelijk dan beroemd. Dit laatste wordt alleen in gunstigen zin gebezigd.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

befaamd, beroemd, berucht, vermaard

Overal bekend.

Berucht is: ongunstig bekend staan; beroemd daarentegen heeft altijd een gunstige beteekenis: het beteekent bekend zijn tot zelfs bij het nageslacht door de edele daden, loffelijke eigenschappen, kunst, wetenschap, enz. Vermaard is: van groote bekendheid zijn wegens een of andere bijzonderheid, dus uitstekende of opvallende onder zijns gelijken. De echo van Muiderberg is vermaard. De bokking van Harderwijk was vroeger vermaard. De vermaardheid behoeft echter niet aan het nageslacht overgeleverd te worden.

Befaamd kan zoowel in goeden als kwaden zin gebruikt worden, maar is minder sterk dan beroemd of berucht. Het onderstelt in den regel een „eigenaardige" bekendheid. Het befaamde Staphorster boertje.

Befaamd komt af van Faam, Fama, de godin, die met een bazuin door de lucht vliegt om de daden der groote mannen bekend te maken; zij woonde in een paleis met 100 openingen en van klinkend metaal gemaakt. (Verklaar het zinnebeeld!) — Berucht komt van rucht, dat weer gevormd is van roepen, evenals kocht van koopen; er gaat dus een roep van iemand uit. Oorspronkelijk kon dit ook een goede roep zijn: „Beruchte Oranjeheid!" maar thans heeft het uitsluitend betrekking op den slechten roep.

Vermaard komt van mare = tijding, bericht.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 240:

befaamd, beroemd, berucht, vermaard

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c