beroemd

als woordenboektrefwoord:

beroemd:
bn. (-er, -st), zich roem verworven hebbende.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beroemd (bn):
befaamd, bekend, doorluchtig, fameus, gerenommeerd, gevierd, illuster, overbekend, roemrijk, roemrucht, vermaard

als synoniem van een ander trefwoord:

bekend (bn) :
befaamd, belangrijk, beroemd, berucht, fameus, gerenommeerd, notoir, roemrijk, roemrucht, roemruchtig, van naam, vermaard
befaamd (bn) :
bekend, beroemd, fameus, gekend, gevierd, legendarisch, roemrijk, roemrucht, vermaard
berucht (bn) :
befaamd, bekend, beroemd, fameus, gerenommeerd, roemrijk, roemruchtig, vermaard
fameus (bn) :
befaamd, beroemd, berucht, hooggeroemd, roemrijk, veelbesproken, vermaard
vermaard (bn) :
befaamd, bekend, beroemd, gekend

woordverbanden van ‘beroemd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
befaamd, beroemd, berucht, vermaard

Befaamd — beroemd — berucht — vermaard. Algemeen bekend. Berucht is ongunstig of te slechter naam en faam bekend. Befaamd, d. i. door de faam bekend gemaakt, wordt in een goeden, maar nog meer in een kwaden zin gebruikt. Beroemd is degene, die roem verworven heeft door uitstekende daden of loffelijke eigenschappen. Vermaard is hij, van wien eene groote mare, een groote roep uitgaat; het wordt dus gebruikt van iemand, wiens naam wijd en zijd bekend is. In goeden zin gebruikt is het sterker dan befaamd, minder gebruikelijk dan beroemd. Dit laatste wordt alleen in gunstigen zin gebezigd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
befaamd, beroemd, berucht, vermaard

104. Befaamd — beroemd — berucht — vermaard.

Overal bekend.

Berucht is: ongunstig bekend staan; beroemd daarentegen heeft altijd een gunstige beteekenis: het beteekent bekend zijn tot zelfs bij het nageslacht door de edele daden, loffelijke eigenschappen, kunst, wetenschap, enz. Vermaard is: van groote bekendheid zijn wegens een of andere bijzonderheid, dus uitstekende of opvallende onder zijns gelijken. De echo van Muiderberg is vermaard. De bokking van Harderwijk was vroeger vermaard. De vermaardheid behoeft echter niet aan het nageslacht overgeleverd te worden.

Befaamd kan zoowel in goeden als kwaden zin gebruikt worden, maar is minder sterk dan beroemd of berucht. Het onderstelt in den regel een „eigenaardige" bekendheid. Het befaamde Staphorster boertje.

Befaamd komt af van Faam, Fama, de godin, die met een bazuin door de lucht vliegt om de daden der groote mannen bekend te maken; zij woonde in een paleis met 100 openingen en van klinkend metaal gemaakt. (Verklaar het zinnebeeld!) — Berucht komt van rucht, dat weer gevormd is van roepen, evenals kocht van koopen; er gaat dus een roep van iemand uit. Oorspronkelijk kon dit ook een goede roep zijn: „Beruchte Oranjeheid!" maar thans heeft het uitsluitend betrekking op den slechten roep.

Vermaard komt van mare = tijding, bericht.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
befaamd, beroemd, berucht, vermaard

BEFAAMD, BEROEMD, BERUCHT, VERMAARD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 240.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
beroemd persoon

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.238.176.

debug info: 0.0028 c