elementair

als woordenboektrefwoord:

elementair:
bn. de grondslagen bevattend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

elementair (bn) :
broodnodig, cruciaal, essentieel, noodzakelijk, onmisbaar, wezenlijk
elementair (bn) :
basis-, fundamenteel, grond-, primair
elementair (bw) :
principieel

als synoniem van een ander trefwoord:

wezenlijk (bn) :
belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, grond-, hoofdzakelijk, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel
primair (bn) :
belangrijkst, belangrijkste, eerst, eerste, elementair, oorspronkelijk, voornaamst, voornaamste, vroegst, vroegste
substantieel (bn) :
basaal, elementair, essentieel, fundamenteel, hoofdzakelijk, wezenlijk
fundamenteel (bn) :
basis-, cruciaal, diepgaand, elementair, essentieel, grond-, wezenlijk
essentieel (bn) :
elementair, fundamenteel, grond-, reëel, relevant
structureel (bn) :
diepgaand, elementair, fundamenteel, wezenlijk
basaal (bn) :
eenvoudig, elementair, fundamenteel

woordverbanden van ‘elementair’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c