relevant

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

relevant (bn) :
belangrijk, essentieel, gewichtig
relevant (bn) :
pertinent, ter zake
relevant (bn) :
inhoudelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

pertinent (bn) :
afdoend, inhoudelijk, relevant, ter zake dienend, ter zake doend
essentieel (bn) :
elementair, fundamenteel, grond-, reëel, relevant
van toepassing (bn) :
aan de orde, relevant, ter zake

woordverbanden van ‘relevant’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

relevant
gering, klein, lullig, marginaal, miezerig, onbeduidend, onbenullig, ondergeschikt, onnozel, triviaal

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c