triviaal

als woordenboektrefwoord:

triviaal:
bn. bw. (...vialer, -st), plat, alledaags.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

triviaal (bn) :
afgezaagd, banaal, laag, plat, platvloers, vulgair
triviaal (bn) :
onbeduidend, onbenullig
triviaal (bn) :
alledaags, gewoon, volks

als synoniem van een ander trefwoord:

onbelangrijk (bn) :
armzalig, beuzelachtig, gering, niet van belang, onaanzienlijk, onbeduidend, onbenullig, onbetekenend, prutserig, triviaal
plat (bn) :
alledaags, banaal, onbeschaafd, ordinair, plebejisch, ruw, schuin, schunnig, triviaal, vulgair
gemeen (bn) :
alledaags, eenvoudig, gewoon, grof, ordinair, triviaal, volks, vulgair
banaal (bn) :
afgezaagd, alledaags, onbenullig, ordinair, plat, triviaal, vulgair
alledaags (av) :
algemeen, banaal, doodgewoon, doorsnee, gewoon, onbeduidend, onopvallend, ordinair, prozaïsch, triviaal

woordverbanden van ‘triviaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

triviaal
behoorlijk, belangrijk, beschaafd, correct, fatsoenlijk, gepast, gewichtig, keurig, netjes, relevant, voorkomend, voornaam, zedelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c