triviaal

als woordenboektrefwoord:

triviaal:
bn. bw. (...vialer, -st), plat, alledaags.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

triviaal (bn) :
plat, laag, afgezaagd, vulgair, banaal, platvloers
triviaal (bn) :
onbenullig, onbeduidend
triviaal (bn) :
gewoon, alledaags, volks

als synoniem van een ander trefwoord:

onbelangrijk (bn) :
niet van belang, armzalig, onbenullig, onbeduidend, gering, onbetekenend, prutserig, onaanzienlijk, triviaal, beuzelachtig
plat (bn) :
onbeschaafd, ruw, schuin, ordinair, alledaags, vulgair, schunnig, banaal, triviaal, plebejisch
gemeen (bn) :
grof, eenvoudig, gewoon, ordinair, alledaags, volks, vulgair, triviaal
banaal (bn) :
plat, afgezaagd, onbenullig, ordinair, alledaags, vulgair, triviaal
alledaags (av) :
doodgewoon, onopvallend, gewoon, algemeen, doorsnee, onbeduidend, ordinair, banaal, triviaal, prozaïsch

woordverbanden van ‘triviaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

triviaal
behoorlijk, belangrijk, beschaafd, correct, fatsoenlijk, gepast, gewichtig, keurig, netjes, relevant, voorkomend, voornaam, zedelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c