prozaïsch

als woordenboektrefwoord:

prozaïsch:
bn. bw. in proza; alledaags.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

nuchter (bn) :
bedaard, bekwaam, bezadigd, droog, droogjes, kalm, koel, koeltjes, onaandoenlijk, onbewogen, prozaïsch, realistisch, vlak, zakelijk
zakelijk (bn) :
bondig, no-nonsense, nuchter, objectief, prozaïsch, reëel
prozaïsch (bn) :
alledaags, droog, nuchter, praktisch, realistisch
realistisch (bn) :
prozaïsch
praktisch (bw) :
nuchter, prozaïsch
alledaags (av) :
algemeen, banaal, doodgewoon, doorsnee, gewoon, onbeduidend, onopvallend, ordinair, prozaïsch, triviaal

woordverbanden van ‘prozaïsch’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.007 c