prutserig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

prutserig (bn) :
knoeierig, knudde, peuterig, prutsig, slordig
prutserig (bn) :
onbelangrijk, petieterig, waardeloos

als synoniem van een ander trefwoord:

slordig (bn) :
achteloos, door elkaar, kladderig, knoeierig, losbandig, lukraak, nalatig, nonchalant, onachtzaam, ongecoördineerd, ongeordend, ongeregeld, onnauwkeurig, onordelijk, onoverzichtelijk, onsecuur, onverschillig, onzorgvuldig, ordeloos, prutserig, rommelig, slodderachtig, slodderig, wanordelijk
onbelangrijk (bn) :
armzalig, beuzelachtig, gering, niet van belang, onaanzienlijk, onbeduidend, onbenullig, onbetekenend, prutserig, triviaal
knudde (bn) :
beneden peil, ondeugdelijk, pet, prutserig, slecht, waardeloos
waardeloos (bn) :
abominabel, flut, klote, prullig, prutserig, slecht
knullig (bn) :
amateuristisch, onbeholpen, onhandig, prutserig
peuterig (bn) :
pieterig, pietluttig, popperig, prutserig
amateuristisch (bn) :
dilettanterig, onbeholpen, prutserig
knoeierig (bn) :
flodderig, prutserig, slordig
dilettanterig (bw) :
amateuristisch, onbeholpen, prutserig

woordverbanden van ‘prutserig’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c