nalatig

als woordenboektrefwoord:

nalatig:
bn. bw. (-er, -st), onachtzaam.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

slap (bn) :
plat, moe, zacht, lullig, slapjes, beroerd, lam, week, lens, vermoeid, lusteloos, mat, verslapt, flauw, sloom, machteloos, mild, zwak, krachteloos, lauw, laks, futloos, halfslachtig, lamlendig, nalatig, gammel, loom, paf, bloedeloos, gezapig, dweperig, murw, fleps, jansalieachtig, wekelijk
slordig (bn) :
losbandig, door elkaar, rommelig, onverschillig, onzorgvuldig, ongeregeld, onnauwkeurig, nalatig, achteloos, onachtzaam, nonchalant, lukraak, knoeierig, wanordelijk, prutserig, ordeloos, kladderig, slodderachtig, onsecuur, onoverzichtelijk, onordelijk, ongeordend, ongecoördineerd, slodderig
onbezonnen (bn) :
slordig, lichtzinnig, woest, roekeloos, dom, onzorgvuldig, onvoorzichtig, nalatig, ondoordacht, achteloos, onachtzaam, onbesuisd, onstuimig, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden, loszinnig, dolzinnig, onbedachtzaam, overijld
nonchalant (bn) :
slordig, onverschillig, onzorgvuldig, onbekommerd, onoplettend, zorgeloos, onnauwkeurig, nalatig, achteloos, onachtzaam, ongeïnteresseerd
laks (bn) :
lui, traag, gemakzuchtig, onverschillig, sloom, slof, langzaam, lauw, zorgeloos, nalatig, nonchalant, vadsig, indolent
zorgeloos (bn) :
slordig, roekeloos, onverschillig, onzorgvuldig, nalatig, achteloos, onachtzaam, nonchalant, argeloos
achteloos (bn) :
slordig, onverschillig, onzorgvuldig, onoplettend, onbezonnen, onnauwkeurig, nalatig, onachtzaam
onoplettend (bn) :
nalatig, achteloos, onachtzaam, onattent, onopmerkzaam, onaandachtig
lui (bn) :
traag, nalatig, werkschuw, arbeidsschuw, loom, vadsig
slof (bn) :
slordig, laks, nalatig, sloffig

woordverbanden van ‘nalatig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c