moe

als woordenboektrefwoord:

moe:
Zie Moede.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

moe (bn) :
afgemat, afgepeigerd, afgewerkt, bekaf, gammel, mat, moede, vermoeid
moe (bn) :
beu, zat
moe (zn) :
ma, mam, mama, mammie, mams, moeder, moederlief, moedertje, moeke, moes, moesje

als synoniem van een ander trefwoord:

slap (bn) :
beroerd, bloedeloos, dweperig, flauw, fleps, futloos, gammel, gezapig, halfslachtig, jansalieachtig, krachteloos, laks, lam, lamlendig, lauw, lens, loom, lullig, lusteloos, machteloos, mat, mild, moe, murw, nalatig, paf, plat, slapjes, sloom, vermoeid, verslapt, week, wekelijk, zacht, zwak
kapot (bn) :
afgemat, afgepeigerd, bekaf, dood, doodmoe, doodop, geradbraakt, moe, op, pompaf, total loss, uitgeput, versleten
afgepeigerd (bn) :
afgedraaid, afgeleefd, afgemat, doodmoe, doodop, gesloopt, kapot, moe, op, uitgeput
afgetobd (bn) :
afgepeigerd, afgesloofd, moe, uitgeput, vermoeid
loom (bn) :
energieloos, futloos, lui, moe, slap, slaperig
vermoeid (bn) :
afgemat, doodop, loom, mat, moe, uitgeput
afgesloofd (bn) :
afgemat, afgepeigerd, moe, uitgeput
mat (bn) :
afgemat, moe, vermoeid
lui (bn) :
moe, slaperig
gammel (bn) :
moe, slap
zat (bn) :
beu, moe
moeder (zn) :
ma, mam, mama, mamma, mammie, mams, mater, moe, moederlief, moedertje, moeke, moer, moes, moesje, mère

woordverbanden van ‘moe’ grafisch weergegeven

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Ongeschikt tot krachtsinspanning.

Mat is men door een oorzaak buiten ons, bijv. mat van de warmte; het komt dus eenigszins met loom overeen d.w.z. traag van beweging. (Schaakmat is de koning, als hij zich niet meer bewegen kan; mat is dus sterker dan loom.) Van kleuren gezegd beteekent mat zooveel als dof: matblauw.

Moe duidt eenvoudig den toestand aan, waarin men zich na zwaren arbeid bevindt, terwijl vermoeid ook let op de oorzaak der vermoeidheid en tevens grootere moeheid aanwijst: Hij is erg moe en mag wel wat uitrusten. Hij is door het onbesuisde fietsen zeer vermoeid.

Afgemat is nog sterker dan vermoeid; meestal is deze graad van vermoeidheid op het gelaat te zien of aan mindere helderheid van geest te bemerken.

Opmerking. Het woord mat wordt gewoonlijk alleen in de alliteratie: mat en moe gebruikt.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

moe
energiek

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c