loszinnig

als woordenboektrefwoord:

loszinnig:
bn. bw. (-er, -st), lichtzinnig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

loszinnig (bw) :
lichtzinnig

als synoniem van een ander trefwoord:

onbezonnen (bn) :
slordig, lichtzinnig, woest, roekeloos, dom, onzorgvuldig, onvoorzichtig, nalatig, ondoordacht, achteloos, onachtzaam, onbesuisd, onstuimig, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden, loszinnig, dolzinnig, onbedachtzaam, overijld
lichtzinnig (bn) :
luchtig, losbandig, licht, onbezonnen, luchthartig, lichtvaardig, frivool, liederlijk, bandeloos, loszinnig, onverantwoordelijk, lunatiek, wuft
frivool (bn) :
lichtzinnig, werelds, ondoordacht, luchthartig, mondain, loszinnig, wuft
achteloos (bn) :
onbezorgd, onbekommerd, zorgeloos, nonchalant, gedachteloos, loszinnig
dartel (bn) :
loszinnig
slordig (bw) :
schaamteloos, onzorgvuldig, onbezonnen, loszinnig

woordverbanden van ‘loszinnig’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c