onbezorgd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbezorgd (bn) :
luchtig, onbekommerd, zorgeloos, luchthartig
onbezorgd (bn) :
onbesteld

als synoniem van een ander trefwoord:

luchtig (bn) :
opgewekt, los, lichtzinnig, onbezorgd, vrolijk, onbekommerd, luchthartig, lichtvaardig, onbezwaard, lichthartig
luchthartig (bn) :
luchtig, los, onbezorgd, gemakkelijk, zorgeloos, lichtvaardig, vlinderachtig, ondegelijk, lichthartig
naïef (bn) :
onschuldig, onbezorgd, kortzichtig, onervaren, onnozel, kinderlijk, onbevangen
achteloos (bn) :
onbezorgd, onbekommerd, zorgeloos, nonchalant, gedachteloos, loszinnig
zorgeloos (bn) :
onbezorgd, probleemloos, onbekommerd, luchthartig

woordverbanden van ‘onbezorgd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

onbezorgd, zorgeloos

Beide woorden geven te kennen, dat men geene zorg heeft. Het eerste heeft een gunstigen zin; het tweede eene minder gunstige beteekenis. Onbezorgd is niet door zorgen gedrukt; al heeft men ze, men wordt niet bezorgd of bevreesd er door, maar men wacht blijmoedig en rustig af hetgeen gebeuren zal. Tegenover onbezorgd staat bezorgd, dat is met de zorgen geheel vervuld. Zorgeloos is niet zorgende, de noodige zorgen verwaarloozend, zich niet bekommerend om de zorgen, die men eigenlijk niet uit het oog mag verliezen. Hier tegenover staat zorgvuldig. Wees onbezorgd. Een onbezorgd leven leiden. Gij zijt een zorgeloos (een onverschillig, achteloos, nalatig) schepsel. Hij is lichtzinnig en zorgeloos.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

zorgeloos, onbezorgd

Geen zorg hebben.

Onbezorgd is hij, die niet bezorgd of bang voor gebrek of dreigende gevaren behoeft te zijn. Het woord heeft dus een gunstige beteekenis. Hij heeft zooveel gespaard, dat hij een onbezorgden ouden dag kan hebben.

Zorgeloos wijst aan, dat iemand de zaken, die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, verwaarloost, of dat hij lichtzinnig voortleeft. Het woord heeft dus altijd een ongunstige bijgedachte. Ofschoon hij meermalen met ontslag bedreigd is, blijft hij nog altijd even zorgeloos.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbezorgd
bezorgd

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c