kinderlijk

als woordenboektrefwoord:

kinderlijk:
bn. bw. (-er, -st), eenvoudig, oprecht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kinderlijk (bn):
infantiel, kinderachtig
kinderlijk (bn):
onvolwassen
kinderlijk (bn):
klein
kinderlijk (bn):
naïef

als synoniem van een ander trefwoord:

naïef (bn) :
kinderlijk, kortzichtig, onbevangen, onbezorgd, onervaren, onnozel, onschuldig
eenvoudig (bn) :
kinderlijk, naïef, onontwikkeld, primitief
kinderachtig (bn) :
infantiel, kinderlijk, kinds, pueriel
klein (bn) :
jong, kinderlijk, onvolwassen
infantiel (zn) :
kinderlijk

woordverbanden van ‘kinderlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
kinderachtig, kinderlijk, kinds

Kinderachtig — kinderlijk — kindsch. Als van een kind. Kinderlijk zegt, dat er overeenkomst met een kind bestaat in gunstigen zin. Kinderlijke spelen. Kinderlijke liefde. Kinderachtig en kindsch duiden gelijkheid aan een kind aan, waar zij niet gewenscht is; met dit onderscheid evenwel, dat kinderachtig gezegd wordt van hem, die zich opzettelijk zoo gedraagt, terwijl kindsch genoemd worden die oude lieden, bij wie, ten gevolge van verzwakte geestvermogens, de toestand der kinderjaren teruggekeerd is. Foei! kan een student nog zoo kinderachtig zijn. Mijne arme grootmoeder is helaas, geheel kindsch geworden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
kinderachtig, kinderlijk, kinds

6. Kinderachtig — kinderlijk — kindsch.

Wat een kind eigen is.

Kinderachtig heeft een ongunstige beteekenis; het duidt aan, dat volwassen menschen zich gedragen, alsof zij nog even weinig verstand als een kind hadden. Hoe kinderachtig van haar zoo bang voor spinnen te zijn!

Kinderlijk is alles, wat met den aard van het kind overeenkomt, en wel in gunstigen zin genomen. Kinderlijke spelen. Ook: kinderlijke leeftijd.

Kindsch geeft te kennen, dat van oude menschen de geestvermogens zóó zijn verzwakt, dat zij als 't ware weer kinderen zijn geworden. Deze oude vrouw is sedert een paar jaren geheel kindsch. — Een enkele maal heeft, kindsche nog de letterlijke beteekenis: Uit mijn kindsche jaren herinner ik mij nog, dat wij vaak paaschvuren stookten.

(Men lette er op, dat kindschheid de fig., en kindsheid de letterlijke beteekenis heeft.)

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kinderachtig, kinderlijk, kinds, kindsheid, kinderjaren

KINDERACHTIG, KINDERLIJK, KINDSCH, KINDSCHHEID, KINDERJAREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 306.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.74.77.

debug info: 0.0021 c