luchtig

als woordenboektrefwoord:

luchtig:
bn. (-er, -st), koel; niet dicht ineen; luchthartig ; dun (van kleding).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

luchtig (bn):
lichthartig, lichtvaardig, lichtzinnig, los, luchthartig, onbezorgd, onbezwaard, onbekommerd, opgewekt, vrolijk
luchtig (bn):
etherisch, licht, lichtvoetig, vederachtig
luchtig (bn):
gemakkelijk, oppervlakkig, vlot
luchtig (bn):
niet compact, niet dicht
luchtig (bn):
luchtdoorlatend, open
luchtig (bn):
fris, koel
luchtig (bw):
losjesweg

als synoniem van een ander trefwoord:

lichtzinnig (bn) :
bandeloos, frivool, licht, lichtvaardig, liederlijk, losbandig, loszinnig, luchthartig, luchtig, lunatiek, onbezonnen, onverantwoordelijk, wuft
gemakkelijk (bn) :
coulant, gauw tevreden, gewillig, geredelijk, gezeglijk, inschikkelijk, luchtig, meegaand, soepel, volgzaam
ruim (bn) :
breed, gespatieerd, groot, luchtig, open, riant, royaal, uitgebreid, uitgestrekt, veelomvattend, vrij, wijd
oppervlakkig (bn) :
cosmetisch, los, losjes, luchtig, nietszeggend, primair, terloops, vaag, vluchtig, wuft, zonder diepgang
luchthartig (bn) :
gemakkelijk, lichthartig, lichtvaardig, los, luchtig, onbezorgd, ondegelijk, vlinderachtig, zorgeloos
speels (bn) :
beweeglijk, dartel, fantasierijk, guitig, kalverachtig, licht, luchtig, ludiek, stoeierig, vrolijk
licht (bn) :
lichtvoetig, luchtig, makkelijk, sierlijk, soepel
onbezorgd (bn) :
luchthartig, luchtig, onbekommerd, zorgeloos
los (bn) :
luchtig, ongedwongen, sierlijk, vlot, vrij
etherisch (bn) :
ijl, licht, luchtig, vluchtig
losjes (bw) :
lichtzinnig, luchthartig, luchtig
lichtjes (bw) :
luchthartig, luchtig

woordverbanden van ‘luchtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

koel:
fris, luchtig, koud
luchtig:
licht, fris, koel, vrolijk, opgewekt

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

luchtig
ernstig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.194.134.

debug info: 0.0022 c