dolzinnig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onbezonnen (bn) :
achteloos, dolzinnig, dom, gedachteloos, lichtvaardig, lichtzinnig, loszinnig, nalatig, onachtzaam, onbedachtzaam, onberaden, onbesuisd, ondoordacht, onnadenkend, onstuimig, onvoorzichtig, onzorgvuldig, overijld, roekeloos, slordig, woest

woordverbanden van ‘dolzinnig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

dol:
dolzinnig, gek

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
krankzinnig, ijlhoofdig, ijlende, zinneloos, razend, dol, dolzinnig

KRANKZINNIG, IJLHOOFDIG, IJLENDE, ZINNELOOS, RAZEND, DOL, DOLZINNIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 330.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0021 c