volks

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

volks (bn):
gewoon, plebejisch
volks (bn):
nationaal

als synoniem van een ander trefwoord:

gemeen (bn) :
alledaags, eenvoudig, gewoon, grof, ordinair, triviaal, volks, vulgair
inheems (bn) :
binnenlands, endemisch, inlands, nationaal, vaderlands, volks
triviaal (bn) :
alledaags, gewoon, volks

woordverbanden van ‘volks’ grafisch weergegeven

zie ook:
de heffe des volks, volk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c