inheems

als woordenboektrefwoord:

inheems:
bn. inlands.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inheems (bn) :
nationaal, binnenlands, volks, vaderlands, inlands, endemisch

als synoniem van een ander trefwoord:

oorspronkelijk (bn) :
eerste, oudste, primair, primitief, autochtoon, inheems, primordiaal
autochtoon (bn) :
oorspronkelijk, eigen, binnenlands, inheems, inlands
binnenlands (bn) :
inheems, inlands
endemisch (bn) :
lokaal, inheems
vaderlands (bn) :
inheems

woordverbanden van ‘inheems’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Binnenlandsch zegt men van alles, wat binnen de grenzen van het land beperkt blijft: binnenlandsche oorlogen, binnenlandsche scheepvaart, 't ministerie van Binnenlandsche Zaken. Inheemsch beteekent: in het land thuis behoorende: inheemsche planten, dieren. Inlandsch komt in dezelfde beteekenis voor als inheemsch, en wordt verder vooral gebruikt van fabrikaten, voortbrengselen van land- en tuinbouw, enz., om te kennen te geven, dat zij binnen de grenzen van het vaderland zijn gemaakt, gegroeid, enz. inlandsche rogge, inlandsche brandewijn.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

inheems
uitheems

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c