binnenlands

als woordenboektrefwoord:

binnenlands:
bn. binnen het land.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

binnenlands (bn) :
inheems, inlands

als synoniem van een ander trefwoord:

inheems (bn) :
nationaal, binnenlands, volks, vaderlands, inlands, endemisch
autochtoon (bn) :
oorspronkelijk, eigen, binnenlands, inheems, inlands
nationaal (bn) :
binnenlands

woordverbanden van ‘binnenlands’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

binnenlands, inheems, inlands

Binnenlandsch zegt men van alles, wat binnen de grenzen van het land beperkt blijft: binnenlandsche oorlogen, binnenlandsche scheepvaart, 't ministerie van Binnenlandsche Zaken. Inheemsch beteekent: in het land thuis behoorende: inheemsche planten, dieren. Inlandsch komt in dezelfde beteekenis voor als inheemsch, en wordt verder vooral gebruikt van fabrikaten, voortbrengselen van land- en tuinbouw, enz., om te kennen te geven, dat zij binnen de grenzen van het vaderland zijn gemaakt, gegroeid, enz. inlandsche rogge, inlandsche brandewijn.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

binnenlands
buitenlands

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c