binnenlands

als woordenboektrefwoord:

binnenlands:
bn. binnen het land.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

binnenlands (bn):
inheems, inlands

als synoniem van een ander trefwoord:

inheems (bn) :
binnenlands, endemisch, inlands, nationaal, vaderlands, volks
autochtoon (bn) :
binnenlands, eigen, inheems, inlands, oorspronkelijk
nationaal (bn) :
binnenlands

woordverbanden van ‘binnenlands’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
binnenlands, inheems, inlands

Binnenlandsch — inheemsch — inlandsch. Binnenlandsch zegt men van alles, wat binnen de grenzen van het land beperkt blijft: binnenlandsche oorlogen, binnenlandsche scheepvaart, 't ministerie van Binnenlandsche Zaken. Inheemsch beteekent: in het land thuis behoorende: inheemsche planten, dieren. Inlandsch komt in dezelfde beteekenis voor als inheemsch, en wordt verder vooral gebruikt van fabrikaten, voortbrengselen van land- en tuinbouw, enz., om te kennen te geven, dat zij binnen de grenzen van het vaderland zijn gemaakt, gegroeid, enz. inlandsche rogge, inlandsche brandewijn.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

binnenlands
buitenlands

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c