eerst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eerst (bn) :
aanvankelijk, oorspronkelijk, primair
eerst (bn) :
uiterst
eerst (bw) :
aanvankelijk, vroeger, tevoren, vooreerst, vóór, in het begin
eerst (bw) :
pas, slechts
eerst (bw) :
allereerst

als synoniem van een ander trefwoord:

primair (bn) :
belangrijkst, belangrijkste, eerst, eerste, elementair, oorspronkelijk, voornaamst, voornaamste, vroegst, vroegste
vroeger (bw) :
eerst, eertijds, indertijd, tempo doeloe, toen, weleer
aanvankelijk (bw) :
eerst, in het begin, initieel, oorspronkelijk
in eerste instantie (bw) :
aanvankelijk, eerst, in het begin
oorspronkelijk (bw) :
aanvankelijk, allereerst, eerst
pas (bw) :
eerst, maar, nog maar, slechts
alvorens (bw) :
eerst, vooraf
slechts (bw) :
eerst, pas

woordverbanden van ‘eerst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eerst
achteraf, laatst, later, naderhand, tenslotte, uiteindelijk

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c