eerst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eerst (bn) :
oorspronkelijk, primair, aanvankelijk
eerst (bn) :
uiterst
eerst (bw) :
vroeger, aanvankelijk, tevoren, in het begin, vóór, vooreerst
eerst (bw) :
pas, slechts
eerst (bw) :
allereerst

als synoniem van een ander trefwoord:

primair (bn) :
eerste, eerst, oorspronkelijk, vroegst, elementair, vroegste, voornaamste, voornaamst, belangrijkste, belangrijkst
vroeger (bw) :
eerst, toen, indertijd, weleer, eertijds, tempo doeloe
aanvankelijk (bw) :
eerst, oorspronkelijk, initieel, in het begin
in eerste instantie (bw) :
eerst, aanvankelijk, in het begin
oorspronkelijk (bw) :
eerst, allereerst, aanvankelijk
pas (bw) :
eerst, nog maar, maar, slechts
alvorens (bw) :
vooraf, eerst
slechts (bw) :
eerst, pas

woordverbanden van ‘eerst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eerst
achteraf, laatst, later, naderhand, tenslotte, uiteindelijk

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c