toen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toen (vw) :
als, wanneer, terwijl
toen (bw) :
hierna, vervolgens, dan, daarna, destijds, toenmaals, toentertijd

als synoniem van een ander trefwoord:

vroeger (bw) :
eerst, toen, indertijd, weleer, eertijds, tempo doeloe
destijds (bw) :
toen, indertijd, toentertijd
dan (bw) :
toen, destijds, toenmaals
wanneer (bw) :
toen
terwijl (vw) :
toen, wanneer
als (vw) :
toen

woordverbanden van ‘toen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

als, toen

Deze tijdaanduidende voegwoorden verschillen in zoover, dat als op de toekomst, toen op het verleden betrekking heeft. Als gij komt, zal ik u de zaak meedeelen. Toen hij kwam, was het reeds te laat. (Af te keuren, als verouderd, is het gebruik van als met betrekking tot het verledene, wat intusschen bij goede schrijvers wel eens voorkomt. „Ik was bezig mij te verlustigen in het denkbeeld, hoe goed alles bij mijn oom in de verf was, als de "plaatsdeur openging en Keesje verscheen")

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toen
nou, nu

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c