Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


nu

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nu (bw):
heden, heden ten dage, momenteel, nou, op dit ogenblik, tegenwoordig, thans, vandaag, vandaag de dag
nu (bw):
meteen, onverwijld, spoorslags, stante pede
nu (bw):
wel
nu (vw):
aangezien, terwijl
nu (tw):
welnu

als synoniem van een ander trefwoord:

tegenwoordig (bw) :
heden, heden ten dage, huidig, momenteel, nu, op het ogenblik, thans, vandaag de dag
thans (bw) :
heden, heden ten dage, momenteel, nu, op het ogenblik, tegenwoordig, vandaag de dag
momenteel (bw) :
nu, op dit moment, op dit ogenblik
heden (bw) :
nu, tegenwoordig, thans, vandaag
op dit moment (bw) :
momenteel, nu, op dit ogenblik
meteen (bw) :
nu
aangezien (vw) :
daar, nu, omdat, want
heden (zn) :
nu, tegenwoordige tijd
wel (tw) :
nou, nu, welnu

woordverbanden van ‘nu’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
nu, tegenwoordig, thans

Nu — tegenwoordig — thans. Tegenwoordig is hetgeen in den tijd, waarop men spreekt, geschiedt of is; bij uitbreiding, in de dagen waarin men leeft, in tegenoverstelling van de vroegere. Thans ziet op het tegenwoordige in betrekking tot het voorafgaande en het toekomende; nu duidt één gelijktijdig tijdpunt in het tegenwoordige aan. Voorheen en thans; toen en nu. Als we bedenken, wat we al hebben doorgezwoegd, dan kunnen we gerust zeggen, dat we thans volkomen gelukkig zijn. Zult gij nu achteruit krabbelen, nu wij zoover gevorderd zijn? Daar ik mijn doel bereikt heb, reis ik nu weer heen. Nu wordt ook wel gebruikt van een tijd, die eigenlijk verleden is; maar die met betrekking tot eene andere handeling als tegenwoordig gedacht wordt, ten einde levendigheid aan het verhaal bij te zetten. Wien mocht hij bijstand bieden, nu zij als tijgers op elkander aanvielen? Het valt nu en dan voor.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
nu, thans, tegenwoordig

NU, THANS, TEGENWOORDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 487.

in hedendaagse spelling:
te dezer uur, tegenwoordig, nu, thans, vandaag

TER DEZER UUR, TEGENWOORDIG, NU, THANS, VAN DAAG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 380.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nu
destijds, eerder, tevoren, toen, toentertijd, voorheen, vroeger, weleer
zie ook:
nu en dan, nu nog

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0035 c