voorheen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vroeger (bw) :
voormalig, voorheen, gewezen, eertijds, oudtijds
weleer (bw) :
vroeger, ooit, destijds, voorheen, eertijds
eertijds (bw) :
vroeger, eens, voorheen, indertijd, weleer

woordverbanden van ‘voorheen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

eertijds, voorheen, vroeger, weleer

Vroeger staat tegenover later, voorheen tegenover na dezen; beide duiden een minder grooten afstand van het tegenwoordige aan dan de beide andere woorden; weleer geeft meestal, en eertijds altoos, een grooten afstand te kennen. Hij is voorheen bij mij in dienst geweest. Ik heb hem vroeger gekend. Hoe krachtig wist Helmers weleer het ingesluimerd vaderlandsch gevoel wakker te schudden! Wat al bezwaren had eertijds de kleinste reis niet in!

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 279:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voorheen
huidig, later, momenteel, nu, tegenwoordig, thans

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c