vroeger

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vroeger (bn):
gewezen, verleden, voorafgaand, voorbij, voormalig, vorig
vroeger (bw):
afgelopen, destijds, jongstleden, laatstleden, ooit, vervlogen
vroeger (bw):
eertijds, gewezen, oudtijds, voorheen, voormalig
vroeger (zn):
eerst, eertijds, indertijd, tempo doeloe, toen, weleer
vroeger (zn):
eer, eerder, tevoren, voordezen, voordien

als synoniem van een ander trefwoord:

verleden (bn) :
afgelopen, jongstleden, laatstleden, vervlogen, voorbij, voorbijgegaan, voorlaatst, voorleden, vorig, vroeger
oud (bn) :
vervlogen, voorbij, voormalig, vroeger
voorbij (bn) :
vroeger, vervlogen
eerst (bw) :
aanvankelijk, vroeger, tevoren, vooreerst, vóór, in het begin
weleer (bw) :
destijds, eertijds, ooit, voorheen, vroeger
eertijds (bw) :
eens, indertijd, voorheen, vroeger, weleer
eerder (bw) :
eer, vorig, vroeger
eenzijdig (bw) :
eerder, vroeger
eer (bw) :
eerder, vroeger
voorafgaand (zn) :
antecedent, ouder, voorafgaandelijk, voorgaand, vorenstaand, vorig, vroeger
indertijd (zn) :
vroeger

woordverbanden van ‘vroeger’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
eertijds, voorheen, vroeger, weleer

Eertijds — voorheen — vroeger — weleer. Vroeger staat tegenover later, voorheen tegenover na dezen; beide duiden een minder grooten afstand van het tegenwoordige aan dan de beide andere woorden; weleer geeft meestal, en eertijds altoos, een grooten afstand te kennen. Hij is voorheen bij mij in dienst geweest. Ik heb hem vroeger gekend. Hoe krachtig wist Helmers weleer het ingesluimerd vaderlandsch gevoel wakker te schudden! Wat al bezwaren had eertijds de kleinste reis niet in!

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vroeger
huidig, later, momenteel, nu, tegenwoordig, thans
zie ook:
van vroeger

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.239.156.

debug info: 0.0022 c