aanvankelijk

als woordenboektrefwoord:

aanvankelijk:
bn. bw. in den beginne.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanvankelijk (bw) :
eerst, oorspronkelijk, initieel, in het begin

als synoniem van een ander trefwoord:

eerst (bn) :
oorspronkelijk, primair, aanvankelijk
initieel (bn) :
aanvankelijk
eerst (bw) :
vroeger, aanvankelijk, tevoren, in het begin, vóór, vooreerst
in eerste instantie (bw) :
eerst, aanvankelijk, in het begin
oorspronkelijk (bw) :
eerst, allereerst, aanvankelijk

woordverbanden van ‘aanvankelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aanvankelijk
achteraf, later, naderhand, tenslotte, uiteindelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c