tenslotte

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tenslotte (bw) :
uiteindelijk, immers, welbeschouwd, op de keper beschouwd

als synoniem van een ander trefwoord:

uiteindelijk (bw) :
immers, tenslotte, per slot van rekening
immers (bw) :
tenslotte, per slot van rekening

woordverbanden van ‘tenslotte’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

In eindelijk ligt soms het bijdenkbeeld opgesloten, dat het einde eener zaak ons om de eene of andere reden de levendigste belangstelling inboezemt. In die gevallen laat eindelijk zich niet met ten laatste verwisselen. Ten laatste gebruikt men na eene opsomming, om te kennen te geven, dat er niets meer volgt. Bij ten slotte beschouwt men de verschillende voorgaande punten als te zamen één geheel uitmakende met hetgeen volgen moet. Eindelijk heb ik dan het doel van mijn streven bereikt! Gij zijt daar dus eindelijk; wat heb ik naar u verlangd! Eindelijk nam de ziekte een gunstigen keer. Ten slotte beschouwde hij de zaak in haar geheel.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tenslotte
aanvankelijk, eerst

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c