uiteindelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uiteindelijk (bw) :
op den duur, ten slotte, ten langen leste, op de duur
uiteindelijk (bw) :
immers, tenslotte, per slot van rekening
uiteindelijk (bw) :
laatste, ultiem, finaal
uiteindelijk (bw) :
eindelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

ultiem (bn) :
uiteindelijk, uiterst, laatste
ten slotte (bw) :
uiteindelijk, eindelijk, tot besluit, tot slot, ter afsluiting, ten langen leste
al met al (bw) :
uiteindelijk, alles bijeengenomen, alles overziend, alles bij elkaar genomen
tenslotte (bw) :
uiteindelijk, immers, welbeschouwd, op de keper beschouwd
eindelijk (bw) :
uiteindelijk, ten slotte, ten langen leste
finaal (bw) :
uiteindelijk, definitief, laatste, ultiem

woordverbanden van ‘uiteindelijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uiteindelijk
aanvankelijk, eerst, vooralsnog, voorlopig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c