uiteindelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uiteindelijk (bw) :
op de duur, op den duur, ten langen leste, ten slotte
uiteindelijk (bw) :
immers, per slot van rekening, tenslotte
uiteindelijk (bw) :
finaal, laatste, ultiem
uiteindelijk (bw) :
eindelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

ultiem (bn) :
laatste, uiteindelijk, uiterst
ten slotte (bw) :
eindelijk, ten langen leste, ter afsluiting, tot besluit, tot slot, uiteindelijk
al met al (bw) :
alles bij elkaar genomen, alles bijeengenomen, alles overziend, uiteindelijk
tenslotte (bw) :
immers, op de keper beschouwd, uiteindelijk, welbeschouwd
eindelijk (bw) :
uiteindelijk, ten langen leste, ten slotte
finaal (bw) :
definitief, laatste, uiteindelijk, ultiem

woordverbanden van ‘uiteindelijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uiteindelijk
aanvankelijk, eerst, vooralsnog, voorlopig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c