ter afsluiting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ten slotte (bw) :
eindelijk, ten langen leste, ter afsluiting, tot besluit, tot slot, uiteindelijk

woordverbanden van ‘ter afsluiting’ grafisch weergegeven

zie ook:
afsluiting, ter

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c