ten slotte

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ten slotte (bw):
eindelijk, ten langen leste, ter afsluiting, tot besluit, tot slot, uiteindelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

uiteindelijk (bw) :
op de duur, op den duur, ten langen leste, ten slotte
eindelijk (bw) :
uiteindelijk, ten langen leste, ten slotte

woordverbanden van ‘ten slotte’ grafisch weergegeven

zie ook:
ten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c