ten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

te (vz) :
in, ten, ter

woordverbanden van ‘ten’ grafisch weergegeven

zie ook:
heden ten dage, ten aanzien van, ten bate, ten bate van, ten behoeve, ten behoeve van, ten deel vallen, ten dele, ten dienste van, ten doop houden, ten eerste, ten einde, ten einde brengen, ten einde gebracht, ten einde lopen, ten einde raad, ten enen male, ten enenmale, ten gehore brengen, ten gevolge hebben, ten gevolge van, ten gunste, ten hoogste, ten laatste, ten langen leste, ten laste leggen, ten minste, ten naaste bij, ten nutte maken, ten nutte van, ten offer brengen, ten onder brengen, ten onder gaan, ten onrechte, ten opzichte van, ten slotte, ten spijt, ten tonele voeren, ten toon spreiden, ten uitvoer brengen, ten val brengen, ten volle, ten voordele, ten zeerste, upper ten, zich ten nutte maken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c