ten laste leggen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

beschuldigen (ww) :
aanklagen, aanwrijven, betichten, incrimineren, ten laste leggen, verdacht maken
imputeren (ww) :
aantijgen, ten laste leggen, toerekenen, toeschrijven, wijten
aanklagen (ww) :
ten laste leggen

woordverbanden van ‘ten laste leggen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aandichten, toedichten, ten laste leggen

Aandichten — toedichten — ten laste leggen. Iemand zonder goede gronden iets toeschrijven. Aandichten wordt thans niet meer gehoord. Het is geheel vervangen door toedichten. Hierbij ontbreekt de grond voor de verzinsels geheel; het is iets toeschrijven, dat verdicht of verzonnen is; meestal is dit iets kwaads, en in dat geval is toedichten hetzelfde als valschelijk ten laste leggen. De domme menigte dicht hun, die als hervormers der maatschappij optreden, altijd zelfzuchtige bedoelingen toe. Ten laste leggen onderstelt altijd zekeren grond, waarop de beschuldiging rust. Wat men hem ook kan ten laste leggen, zeker geen gierigheid.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
leggen, ten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0018 c