toedichten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

wijten (ww) :
aanrekenen, aantijgen, aanwrijven, betichten, toedichten, toeschrijven
toekennen (ww) :
toedichten, toerekenen, toeschrijven
toeschrijven (ww) :
imputeren, toedichten, toekennen

woordverbanden van ‘toedichten’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iemand zonder goede gronden iets toeschrijven. Aandichten wordt thans niet meer gehoord. Het is geheel vervangen door toedichten. Hierbij ontbreekt de grond voor de verzinsels geheel; het is iets toeschrijven, dat verdicht of verzonnen is; meestal is dit iets kwaads, en in dat geval is toedichten hetzelfde als valschelijk ten laste leggen. De domme menigte dicht hun, die als hervormers der maatschappij optreden, altijd zelfzuchtige bedoelingen toe. Ten laste leggen onderstelt altijd zekeren grond, waarop de beschuldiging rust. Wat men hem ook kan ten laste leggen, zeker geen gierigheid.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c