op den duur

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

uiteindelijk (bw) :
op den duur, ten slotte, ten langen leste, op de duur
mettertijd (bw) :
op den duur, gaandeweg, allengs

woordverbanden van ‘op den duur’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c