vooralsnog

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vooralsnog (bw) :
voor het ogenblik, vooreerst, voorlopig, voorshands

als synoniem van een ander trefwoord:

voorlopig (bn) :
alvast, tot nader order, vooralsnog, vooreerst, voorshands
tot nu toe (bw) :
tot dusver, tot nog toe, tot op heden, vooralsnog, voorlopig
tot nader order (bw) :
vooralsnog, voorlopig

woordverbanden van ‘vooralsnog’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vooralsnog
uiteindelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c