tevoren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

eerst (bw) :
vroeger, aanvankelijk, tevoren, in het begin, vóór, vooreerst
vroeger (bw) :
eerder, eer, tevoren, voordien, voordezen

woordverbanden van ‘tevoren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tevoren
huidig, later, momenteel, nu, tegenwoordig, thans

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c