vooreerst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

voorlopig (bn) :
alvast, vooralsnog, tot nader order, voorshands, vooreerst
eerst (bw) :
vroeger, aanvankelijk, tevoren, in het begin, vóór, vooreerst
vooralsnog (bw) :
voorlopig, voorshands, voor het ogenblik, vooreerst

woordverbanden van ‘vooreerst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c