vooreerst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

voorlopig (bn) :
alvast, tot nader order, vooralsnog, vooreerst, voorshands
eerst (bw) :
aanvankelijk, vroeger, tevoren, vooreerst, vóór, in het begin
vooralsnog (bw) :
voor het ogenblik, vooreerst, voorlopig, voorshands

woordverbanden van ‘vooreerst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c