vooraf

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bij voorbaat (bw) :
van tevoren, van tevoren al, vooraf, vooraf al
op voorhand (bw) :
bij voorbaat, vooraf, vooruit
voor (bw) :
ante, vooraf, voorafgaand aan
vooruit (bw) :
a priori, van tevoren, vooraf
alvorens (bw) :
eerst, vooraf

woordverbanden van ‘vooraf’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vooraf
achteraf, na

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c