vooraf

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bij voorbaat (bw) :
vooraf, vooraf al, van tevoren al, van tevoren
op voorhand (bw) :
vooraf, vooruit, bij voorbaat
voor (bw) :
vooraf, voorafgaand aan, ante
vooruit (bw) :
vooraf, van tevoren, a priori
alvorens (bw) :
vooraf, eerst

woordverbanden van ‘vooraf’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vooraf
achteraf, na

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c