voor het ogenblik

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vooralsnog (bw) :
voorlopig, voorshands, voor het ogenblik, vooreerst

woordverbanden van ‘voor het ogenblik’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c