voordezen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vroeger (bw) :
eer, eerder, tevoren, voordezen, voordien

woordverbanden van ‘voordezen’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 279:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c