vanouds

als woordenboektrefwoord:

vanouds:
bw. sedert lang.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

van oudsher (bw) :
allang, traditiegetrouw, traditioneel, vanouds

woordverbanden van ‘vanouds’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
voorheen, voormaals, voordezen, eertijds, oudtijds, oulings, vanouds

VOORHEEN, VOORMAALS, VOOR DEZEN, EERTIJDS, OUDTIJDS, OULINGS, VAN OUDS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 279.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c