vorig

als woordenboektrefwoord:

vorig:
bn. vroeger, voorgaande.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verleden (bn) :
voorbij, vroeger, afgelopen, vervlogen, vorig, jongstleden, voorlaatst, laatstleden, voorleden, voorbijgegaan
voorafgaand (bn) :
ouder, vroeger, vorig, voorgaand, antecedent, vorenstaand, voorafgaandelijk
vroeger (bn) :
voorafgaand, voorbij, voormalig, verleden, vorig, gewezen
jongstleden (bn) :
voorbij, afgelopen, verleden, vorig, laatstleden
afgelopen (bn) :
vorig
eerder (bw) :
vroeger, eer, vorig

woordverbanden van ‘vorig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vorig
volgend

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / voorzetsel / voegwoord / zelfstandig naamwoord
bijwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c