antecedent

als woordenboektrefwoord:

antecedent:
o. (-en), voorafgaand woord ; vroeger gebeurde zaak ; vroegere levenswandel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

antecedent (zn) :
verleden, voorafgaand feit, precedent, voorgeschiedenis
antecedent (bn) :
voorafgaand

als synoniem van een ander trefwoord:

verleden (zn) :
achtergrond, verleden tijd, historie, geschiedenis, antecedent, vroegere tijd, doopceel
voorafgaand (bn) :
ouder, vroeger, vorig, voorgaand, antecedent, vorenstaand, voorafgaandelijk

woordverbanden van ‘antecedent’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c