slechts

als woordenboektrefwoord:

slechts:
bw. alleenlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

slechts (bw):
alleen, enkel, louter, maar, niet meer dan
slechts (bw):
eerst, pas

als synoniem van een ander trefwoord:

enkel (bw) :
alleen, alleen maar, bloot, eenvoudigweg, gewoonweg, louter, puur, slechts, uitsluitend, zuiver
zuiver (bw) :
enkel, geheel, klinkklaar, louter, puur, slechts, vol
louter (bw) :
alleen, bloot, enkel, slechts, uitsluitend
pas (bw) :
eerst, maar, nog maar, slechts
maar (bw) :
enkel, pas, slechts
eerst (bw) :
pas, slechts
alleen (ww) :
slechts, uitsluitend

woordverbanden van ‘slechts’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
alleen, enkel, slechts

Alleen — enkel — slechts. Zij drukken alle eene beperking van een begrip, van eene gedachte uit. Alleen sluit eigenlijk al het andere uit: het geeft te kennen, dat hetgeen gezegd wordt, op die eene zaak en op geene andere betrekking heeft. Enkel staat hiermede vrijwel gelijk, maar is sterker. Nog sterker is enkel en alleeen. Slechts ziet meer op den graad, de hoeveelheid, en is deftiger. Ik heb hen alleen gezien, niet gesproken; ik heb hen enkel gezien. En niet slechts dit, hij weigerde zelfs mij te hooren.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
slecht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.198.244.

debug info: 0.0023 c