slechts

als woordenboektrefwoord:

slechts:
bw. alleenlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

slechts (bw) :
enkel, alleen, maar, niet meer dan, louter
slechts (bw) :
eerst, pas

als synoniem van een ander trefwoord:

enkel (bw) :
zuiver, alleen, alleen maar, slechts, puur, bloot, uitsluitend, gewoonweg, louter, eenvoudigweg
zuiver (bw) :
enkel, slechts, geheel, puur, vol, louter, klinkklaar
louter (bw) :
enkel, alleen, slechts, bloot, uitsluitend
pas (bw) :
eerst, nog maar, maar, slechts
maar (bw) :
enkel, pas, slechts
eerst (bw) :
pas, slechts
alleen (vw) :
slechts, uitsluitend

woordverbanden van ‘slechts’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

alleen, enkel, slechts

Zij drukken alle eene beperking van een begrip, van eene gedachte uit. Alleen sluit eigenlijk al het andere uit: het geeft te kennen, dat hetgeen gezegd wordt, op die eene zaak en op geene andere betrekking heeft. Enkel staat hiermede vrijwel gelijk, maar is sterker. Nog sterker is enkel en alleeen. Slechts ziet meer op den graad, de hoeveelheid, en is deftiger. Ik heb hen alleen gezien, niet gesproken; ik heb hen enkel gezien. En niet slechts dit, hij weigerde zelfs mij te hooren.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c