enkel

als woordenboektrefwoord:

enkel:
m. (-s), knokkel van het been boven de voet.
enkel:
bn. bw. niet dubbel; niets meer dan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

enkel (bn):
afzonderlijk, enig, enkelvoudig, los
enkel (bw):
alleen, alleen maar, bloot, eenvoudigweg, gewoonweg, louter, puur, slechts, uitsluitend, zuiver
enkel (zn):
enkelgewricht, knoesel, voetgewricht

als synoniem van een ander trefwoord:

bloot (bn) :
enkel, simpel, zuiver
enig (bn) :
enigst, enkel, uniek
zuiver (bw) :
enkel, geheel, klinkklaar, louter, puur, slechts, vol
louter (bw) :
alleen, bloot, enkel, slechts, uitsluitend
slechts (bw) :
alleen, enkel, louter, maar, niet meer dan
uitsluitend (bw) :
alleen, bloot, enkel, louter
blotelijk (bw) :
alleen, enkel, louter
maar (bw) :
enkel, pas, slechts
klinkklaar (bw) :
enkel, zuiver
alleen (ww) :
afzonderlijk, allenig, eendelijk, enig, eniglijk, enkel, solo
los (zn) :
enkel

woordverbanden van ‘enkel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
alleen, enkel, slechts

Alleen — enkel — slechts. Zij drukken alle eene beperking van een begrip, van eene gedachte uit. Alleen sluit eigenlijk al het andere uit: het geeft te kennen, dat hetgeen gezegd wordt, op die eene zaak en op geene andere betrekking heeft. Enkel staat hiermede vrijwel gelijk, maar is sterker. Nog sterker is enkel en alleeen. Slechts ziet meer op den graad, de hoeveelheid, en is deftiger. Ik heb hen alleen gezien, niet gesproken; ik heb hen enkel gezien. En niet slechts dit, hij weigerde zelfs mij te hooren.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

enkel
bende, boel, dubbel, ettelijke, hoop, massa, stoot, tig, veel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0022 c