werkelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

werkelijk (bn) :
actief, echt, effectief, materieel, natuurlijk, reëel, substantieel, waar, werkend, werkzaam
werkelijk (bw) :
bepaald, bestaande, echt, eerlijk, eigenlijk, feitelijk, heus, inderdaad, metterdaad, ongelogen, realiter, reëel, stellig, voorwaar, waar, waarachtig, waarlijk, wezenlijk
werkelijk (tw) :
verdomd

als synoniem van een ander trefwoord:

echt (bn) :
authentiek, beslist, eerlijk, heus, heuselijk, juist, onvervalst, oorspronkelijk, oprecht, origineel, rasecht, regelrecht, waar, waarachtig, waarlijk, werkelijk, wezenlijk, zuiver
wezenlijk (bn) :
belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, grond-, hoofdzakelijk, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel
realistisch (bn) :
levensecht, natuurgetrouw, werkelijk, werkelijkheidsgetrouw
werkend (bn) :
actief, arbeidend, bedrijvig, handelend, werkelijk, werkzaam
waarachtig (bn) :
echt, stellig, waarlijk, werkelijk, wezenlijk
essentieel (bn) :
cruciaal, in de kern, werkelijk, wezenlijk
waar (bn) :
authentiek, heus, waar gebeurd, werkelijk
eerlijk (bn) :
echt, gemeend, heus, ongelogen, werkelijk
fysiek (bn) :
materieel, stoffelijk, werkelijk
feitelijk (bn) :
daadwerkelijk, reëel, werkelijk
reëel (bn) :
echt, werkelijk, wezenlijk
effectief (bn) :
werkelijk, wezenlijk
natuurlijk (bn) :
waar, werkelijk
gewoonweg (bw) :
bepaald, compleet, domweg, doodeenvoudig, eenvoudigweg, gewoon, gladweg, ronduit, simpelweg, slechtweg, uitgesproken, vlakweg, werkelijk
inderdaad (bw) :
daadwerkelijk, feitelijk, heus, in facto, in feite, metterdaad, voorwaar, waarlijk, werkelijk, wezenlijk, zowaar
feitelijk (bw) :
de facto, eigenlijk, in feite, inderdaad, metterdaad, realiter, welbeschouwd, werkelijk
daadwerkelijk (bw) :
echt, effectief, feitelijk, inderdaad, metterdaad, werkelijk
waar (bw) :
echt, ongeveinsd, oprecht, waarachtig, werkelijk, wezenlijk
eigenlijk (bw) :
echt, feitelijk, in feite, inderdaad, werkelijk, wezenlijk
heus (bw) :
echt, inderdaad, voorwaar, waarachtig, werkelijk
effenaf (bw) :
doodgewoon, helemaal, werkelijk, zonder meer
in feite (bw) :
feitelijk, inderdaad, werkelijk
metterdaad (bw) :
inderdaad, werkelijk

woordverbanden van ‘werkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 1:

inderdaad, dadelijk, werkelijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

werkelijk
denkbeeldig, onwerkelijk, vals

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c