Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


werkelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

werkelijk (bn):
actief, echt, effectief, materieel, natuurlijk, reëel, substantieel, waar, werkend, werkzaam
werkelijk (bw):
bepaald, bestaande, echt, eerlijk, eigenlijk, feitelijk, heus, inderdaad, metterdaad, ongelogen, realiter, reëel, stellig, voorwaar, waar, waarachtig, waarlijk, wezenlijk
werkelijk (tw):
verdomd

als synoniem van een ander trefwoord:

echt (bn) :
authentiek, beslist, eerlijk, heus, heuselijk, juist, onvervalst, oorspronkelijk, oprecht, origineel, rasecht, regelrecht, waar, waarachtig, waarlijk, werkelijk, wezenlijk, zuiver
wezenlijk (bn) :
belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, grond-, hoofdzakelijk, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel
realistisch (bn) :
levensecht, natuurgetrouw, werkelijk, werkelijkheidsgetrouw
werkend (bn) :
actief, arbeidend, bedrijvig, handelend, werkelijk, werkzaam
waarachtig (bn) :
echt, stellig, waarlijk, werkelijk, wezenlijk
essentieel (bn) :
cruciaal, in de kern, werkelijk, wezenlijk
waar (bn) :
authentiek, heus, waar gebeurd, werkelijk
eerlijk (bn) :
echt, gemeend, heus, ongelogen, werkelijk
fysiek (bn) :
materieel, stoffelijk, werkelijk
feitelijk (bn) :
daadwerkelijk, reëel, werkelijk
reëel (bn) :
echt, werkelijk, wezenlijk
effectief (bn) :
werkelijk, wezenlijk
natuurlijk (bn) :
waar, werkelijk
gewoonweg (bw) :
bepaald, compleet, domweg, doodeenvoudig, eenvoudigweg, gewoon, gladweg, ronduit, simpelweg, slechtweg, uitgesproken, vlakweg, werkelijk
inderdaad (bw) :
daadwerkelijk, feitelijk, heus, in facto, in feite, metterdaad, voorwaar, waarlijk, werkelijk, wezenlijk, zowaar
feitelijk (bw) :
de facto, eigenlijk, in feite, inderdaad, metterdaad, realiter, welbeschouwd, werkelijk
daadwerkelijk (bw) :
echt, effectief, feitelijk, inderdaad, metterdaad, werkelijk
waar (bw) :
echt, ongeveinsd, oprecht, waarachtig, werkelijk, wezenlijk
eigenlijk (bw) :
echt, feitelijk, in feite, inderdaad, werkelijk, wezenlijk
heus (bw) :
echt, inderdaad, voorwaar, waarachtig, werkelijk
in feite (bw) :
feitelijk, inderdaad, werkelijk
metterdaad (bw) :
inderdaad, werkelijk
effenaf (zn) :
doodgewoon, helemaal, werkelijk, zonder meer

woordverbanden van ‘werkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
inderdaad, dadelijk, werkelijk

IN DER DAAD, DADELIJK, WERKELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 1.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

werkelijk
denkbeeldig, onwerkelijk, vals

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0019 c