van betekenis

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

belangrijk (bn) :
van belang, van betekenis, zwaarwegend, wezenlijk, gewichtig, beduidend, aanmerkelijk, considerabel, important
van belang (bn) :
belangrijk, van betekenis

woordverbanden van ‘van betekenis’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c