beduidend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beduidend (bn) :
belangrijk, gewichtig, aanzienlijk, aanmerkelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzienlijk (bn) :
flink, reusachtig, hoog, belangrijk, ruim, aardig, veel, opmerkelijk, groot, enorm, omvangrijk, beduidend, merkbaar, aanmerkelijk, considerabel, noemenswaard, merkelijk
belangrijk (bn) :
van belang, van betekenis, zwaarwegend, wezenlijk, gewichtig, beduidend, aanmerkelijk, considerabel, important
significant (bn) :
veelzeggend, kenmerkend, beduidend, betekenisvol, veelbetekenend, veelbeduidend

woordverbanden van ‘beduidend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beduidend:
belangrijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beduidend
onbeduidend

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0123 nc