beduidend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beduidend (bn) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, gewichtig

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzienlijk (bn) :
aanmerkelijk, aardig, beduidend, belangrijk, considerabel, enorm, flink, groot, hoog, merkbaar, merkelijk, noemenswaard, omvangrijk, opmerkelijk, reusachtig, ruim, veel
belangrijk (bn) :
aanmerkelijk, beduidend, considerabel, gewichtig, important, van belang, van betekenis, wezenlijk, zwaarwegend
significant (bn) :
beduidend, betekenisvol, kenmerkend, veelbeduidend, veelbetekenend, veelzeggend

woordverbanden van ‘beduidend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beduidend:
belangrijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beduidend
onbeduidend

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c