veelzeggend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

significant (bn) :
beduidend, betekenisvol, kenmerkend, veelbeduidend, veelbetekenend, veelzeggend
pregnant (bn) :
betekenisvol, nadrukkelijk, veelbetekenend, veelzeggend, zinrijk
expressief (bn) :
beeldend, betekenisvol, sprekend, veelzeggend
sprekend (bn) :
betekenisvol, saillant, veelzeggend

woordverbanden van ‘veelzeggend’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

veelzeggend
nietszeggend

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c