nadrukkelijk

als woordenboektrefwoord:

nadrukkelijk:
bn. bw. (-er, -st), met klem.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nadrukkelijk (bn):
duidelijk, emfatisch, geprononceerd, met klem, met nadruk, pertinent, uitdrukkelijk, vigoureus

als synoniem van een ander trefwoord:

flagrant (bn) :
duidelijk, nadrukkelijk, onloochenbaar, onmiskenbaar, onweerlegbaar, opvallend, overduidelijk, schromelijk, zonneklaar
uitdrukkelijk (bn) :
bepaald, beslist, duidelijk, expliciet, nadrukkelijk, pertinent, speciaal
pregnant (bn) :
betekenisvol, nadrukkelijk, veelbetekenend, veelzeggend, zinrijk
duidelijk (bn) :
expliciet, nadrukkelijk, onomwonden, onverbloemd, uitdrukkelijk, opvallend
geprononceerd (bn) :
bepaald, beslist, nadrukkelijk, overduidelijk, uitgesproken
formeel (bn) :
bepaald, duidelijk, nadrukkelijk, pertinent, uitdrukkelijk
dringend (bn) :
aanhoudend, gebiedend, krachtig, nadrukkelijk, smekend
expliciet (bn) :
duidelijk, nadrukkelijk, uitdrukkelijk
pontificaal (bn) :
breeduit, nadrukkelijk, onverholen
emfatisch (bn) :
nadrukkelijk
pertinent (bw) :
absoluut, beslist, nadrukkelijk, stellig
ten zeerste (bw) :
met klem, nadrukkelijk, uitdrukkelijk
specifiek (bw) :
expliciet, nadrukkelijk

woordverbanden van ‘nadrukkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nadrukkelijk
impliciet

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.62.151.

debug info: 0.0024 c