krachtig

als woordenboektrefwoord:

krachtig:
bn. bw. (-er, -st), sterk; met nadruk ; geldig ; voedzaam.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

krachtig (bn) :
hard, gespierd, flink, machtig, straf, sterk, energiek, fors, levendig, doortastend, kras, robuust, potig, kloek, manmoedig, impressief
krachtig (bn) :
overtuigend, dringend, beslist, klemmend, vigoureus
krachtig (bn) :
werkzaam, intensief, voedzaam, afdoend
krachtig (bn) :
valide
krachtig (bw) :
lustig

als synoniem van een ander trefwoord:

energiek (bn) :
flink, pittig, actief, daadkrachtig, krachtig, voortvarend, dynamisch, vitaal, volhardend, doortastend, ondernemend, levenslustig, krachtdadig
werkzaam (bn) :
druk, actief, hardwerkend, ijverig, krachtig, doeltreffend, efficiënt, bedrijvig, vlijtig, naarstig, probaat, arbeidzaam, nijverig, noest
flink (bn) :
stoer, standvastig, moedig, sterk, energiek, krachtig, dapper, doortastend, geducht, kordaat, ferm, manhaftig
doortastend (bn) :
flink, vlug, energiek, krachtig, dynamisch, drastisch, ondernemend, resoluut, radicaal, bedrijvig, ferm
versterkend (bn) :
verfrissend, krachtig, verkwikkend, opwekkend, tonisch, krachtgevend, kracht gevend, herstellend
overtuigend (bn) :
geloofwaardig, helder, krachtig, doorslaand, onweerlegbaar, steekhoudend, afdoend, overredend
hard (bn) :
flink, bar, hevig, zeer, krachtig, luid, krachtig luid, fel, krachtig ingespannen, schel
duchtig (bn) :
stevig, flink, behoorlijk, zeer, krachtig, onbarmhartig, geducht, fiks, danig, terdege
geweldig (bn) :
flink, hevig, zwaar, sterk, krachtig, heftig, geducht, onstuimig, vervaarlijk
fors (bn) :
stevig, flink, zwaar, krachtig, groot, robuust, potig, struis, kloek, rijzig
robuust (bn) :
stevig, stoer, gespierd, flink, sterk, krachtig, fors, potig, struis, kloek
intensief (bn) :
hevig, sterk, diepgaand, krachtig, diep, driftig, levendig, vol, vergaand
pittig (bn) :
stevig, flink, behoorlijk, krachtig, voortvarend, degelijk, kranig
sterk (bn) :
gespierd, flink, machtig, krachtig, robuust, potig, pezig, forsig
kloek (bn) :
stoer, moedig, energiek, krachtig, dapper, kordaat, onversaagd
hartig (bn) :
flink, stevig, pittig, krachtig, gezouten, gepeperd, duchtig
dringend (bn) :
nadrukkelijk, krachtig, aanhoudend, gebiedend, smekend
drastisch (bn) :
krachtig, doortastend, ingrijpend, verstrekkend
dynamisch (bn) :
druk, krachtig, vitaal, beweeglijk, bedrijvig
struis (bn) :
stevig, krachtig, kloek, zwaargebouwd, forsig
gespierd (bn) :
sterk, krachtig, atletisch, sterkgebouwd
straf (bn) :
hard, sterk, krachtig, fors, zwaargebouwd
temperamentvol (bn) :
krachtig, dynamisch, vitaal, tintelend
fit (bn) :
gezond, in conditie, krachtig, vief
levendig (bn) :
pikant, sterk, krachtig, vurig, vief
kras (bn) :
flink, bar, streng, straf, krachtig
heftig (bn) :
flink, hevig, krachtig, erg, fel
potent (bn) :
sterk, krachtig, veelvermogend
impressief (bn) :
krachtig, indrukwekkend
valide (bn) :
gezond, sterk, krachtig
fiks (bn) :
stevig, hard, krachtig
machtig (bn) :
sterk, krachtig, luid
werkend (bn) :
krachtig, efficiënt
zeer (bw) :
flink, duivels, nogal, krachtig, zo, bitter, uitzonderlijk, buitensporig
lustig (bw) :
flink, zeer, krachtig, terdege

woordverbanden van ‘krachtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

sterk, krachtig, vermogend

Sterk duidt het bezit van weerstandsvermogen aan; krachtig het bezit van het vermogen om iets te kunnen uitrichten. Vermogend, op zich zelf gebruikt, duidt meestal aan het bezit van rijkdom, die in staat stelt iets te doen. In de beteekenis van machthebbende heeft het gewoonlijk een adverbium, als veel of weinig, bij zich. De man is zeer sterk van gestel. Een kind kan krachtig zijn en daarom toch niet sterk. Uwe veel vermogende hulp is mij van grooten dienst geweest.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 392:

machtig, vermogend, sterk, krachtig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

krachtig
slap, tam, zwak

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c