kranig

als woordenboektrefwoord:

kranig:
bn. bw. (-er, -st), sierlijk; flink; uitmuntend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kranig (bn):
dapper, energiek, ferm, flink, knap, kordaat, manhaftig, manmoedig, standvastig, sterk, stoer, taai

als synoniem van een ander trefwoord:

flink (bn) :
aan de maat, aanzienlijk, aardig, behoorlijk, belangrijk, degelijk, duchtig, echt, erg, fiks, fors, gezond, goed, groot, kloek, knap, kranig, kras, kwiek, pittig, potig, pront, robuust, sterk, stevig, struis, terdege
moedig (bn) :
dapper, flink, heldhaftig, kloek, koen, kranig, manhaftig, onbevreesd, onversaagd, onverschrokken, onvervaard, sterk, stoutmoedig
pittig (bn) :
behoorlijk, degelijk, flink, krachtig, kranig, stevig, voortvarend
branie (bn) :
dapper, kranig, moedig, parmantig
goed (bn) :
flink, kranig, taai

woordverbanden van ‘kranig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c