mannelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mannelijk (bn):
manlijk, masculien, Spartaans, viriel
mannelijk (bn):
flink, stoer, viriel

als synoniem van een ander trefwoord:

stoer (bn) :
breedgeschouderd, fors, mannelijk, potig, stevig, struis
masculien (bn) :
mannelijk
viriel (zn) :
mannelijk

woordverbanden van ‘mannelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onvervaard, onverschrokken, onversaagd, strijdbaar, dapper, koen, wakker, fors, fel, vurig, moedig, manmoedig, mannelijk, manhaftig, heldhaftig

ONVERVAARD, ONVERSCHROKKEN, ONVERSAAGD, STRIJDBAAR, DAPPER, KOEN, WAKKER, FORS, FEL, VURIG, MOEDIG, MANMOEDIG, MANNELIJK, MANHAFTIG, HELDHAFTIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 207.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

mannelijk
vrouwelijk
zie ook:
mannelijk lid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c